माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी

अपिलीय अधिकारी
मा. प्राचार्य अभयकुमार गो. साळुंखे कार्याध्यक्ष
जनमाहिती अधिकारी
मा. एस.आर. साळुंखे अधिक्षक
साहाय्यक माहिती अधिकारी
मा. प्राचार्य डॉ. करांडे ए.ए सहसचिव प्रशासन