Sanstha Prayer

हरे राम हरे राम राम राम हरे ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण,कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
राम,कृष्ण,रहिम,ख्रिस्त,बुध्द,झरतुष्ट्र ।

महावीर मानवसंत मानव्याचे दीपस्तंभ
लीन दीन होवुन त्यांचे वंदुया चरण ।

सत्य,शील,प्रामाणिकता,त्याग,पिळवणुकीस आळा
मानव्याचे अधिष्ठान ईशतत्व दर्शन ।

यांचे ज्ञान नि विज्ञान हाच सुसंस्कार ।
विवेकाच्या आनंदाचा लाभ शिक्षणात ।।

- शिक्षणमहर्षी डॉ. बापुजी साळुंखे


**********


अग्ने नय सुपथा अस्मान्
विश्वनि देव वयुनानि विद्वान ।
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो
भुयिष्ठां ते नमः उक्ति विधेम् ।।

-ईशोवास्योपनिषद